Prehrana

Prehrana je organizirana in jo vsakodnevno svežo dostavljajo iz bližnjega DSO Moste, kjer dajejo prehrani veliko pozornosti, saj predstavlja enega od najpomembnejših dejavnikov varovanja zdravja.
Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne fiziološke standarde in normative za prehrano predšolskih otrok in strokovne smernice pristojnih institucij. Poudarjamo konvencionalni način priprave, tradicionalno prehrano, prehrambene navade in kulturo prehranjevanja. Skladno z veljavno zakonodajo izvajajo interni nadzor po sistemu HACCP.

Jedilniki so na vplogled na oglasni deski.