Obogatitvene dejavnosti

img
Gibalne urice s športnim društvom SK Olimpija

Gibalne dejavnosti se osredotočajo predvsem na naravne oblike gibanja, tako da otroci preko različnih ovir in igre zaznavajo in odkrivajo svoje telo, preizkušajo kaj zmorejo in ob tem doživljajo veselje in ponos. Gibanje daje otroku občutek ugodja in varnosti, ter na ta način krepi samozavest. Namen je obogatiti program na področju gibanja s sodobnimi gibalno/športnimi vsebinami.

Medgeneracijsko sodelovanje z društvom vojnih invalidov Ljubljana

Vzpodbujanje dialoga med generacijami in nudenje podpore drug drugemu, prenos znanja in solidarnost, so ključne za celotno družbo in ob tem nujen element za kakovostno staranje.
Z različnimi dejavnostmi, ki jih bomo vpeljali, bodo otroci stopali v kontakt s starejšimi in na ta način s svojo igrivostjo, odprtostjo in radoživostjo izboljšali njihovo in s tem tudi svojo kvaliteto življenja.

Sodelovanje z društvom Tačke pomagačke

Prihod terapevtskega psa omogoča otrokom v vrtcu prijetno in varno doživetje, njegova prisotnost pa ponuja brez konca možnosti za igro, pogovor in učenje. Med drugimi spodbuja razvoj govora, medsebojne stike in spoštovanje določenih pravil. Telesni stik zagotavlja močno čustveno podporo, naklonjenost, ki jo pes kaže otrokom, pa spodbuja občutke sprejetosti in krepi samozavest.
Ker imajo terapevstki psi podobne učinke tudi na starostnike, bomo v ta namen povezali vse skupaj v celoto in začeli graditi pomembne interakcije med vsemi.

Cilji vrtca

img

Spoštovanje

Spoštujemo, sprejemamo in dopuščamo enakost, drugačnost otrok in staršev

Okolje

Otrokom in staršem ustvarimo prijazno in domače okolje

Dejavnosti

Spodbujamo otroke, da stopajo v kontakt s starejšimi generacijami ter se z njimi povežejo preko dejavnosti

Vzgoja

Spodbujamo otroke, da postanejo še bolj radovedni, samoiniciativni in ustvarjalni

Pomoč

Povezujemo, nudimo pomoč drug drugemu in ohranjamo že pozabljene običaje

Znanje

Spodbujamo radovednost otrok in staršev, si delimo in izmenjujemo znanje, izkušnje

Zadnje novice

img

img

Pripravljeni na vpis otroka?

Otroke je mogoče vpisovati v vrtec skozi vse leto. Vloga za sprejem je na razpolago na upravi vrtca in na spletni strani vrtca (spodnji gumb)